Konferencje upowszechniające

Wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczynamy ostatnią fazę projektu – upowszechnianie wypracowanego produktu.

Niezbędne jest tworzenie systemu szkolnictwa technicznego – mówili uczestnicy Edukacyjnego Forum Energetyki Jądrowej

Kształcenie własnych kadr z wysokimi kwalifikacjami i szerokie działania edukacyjne w społeczeństwie będą miały zasadnicze znaczenie dla polskiego projektu jądrowego - mówili w środę uczestnicy zorganizowanego przez MG Edukacyjnego Forum Energetyki Jądrowej.

Przyszli technicy-nukleonicy rozpoczynają praktyki w NCBJ

Dziś, 17 lutego br, w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), w ramach projektu „Szkoła z przyszłością” 41 uczniów techników z województwa mazowieckiego rozpoczęło praktyki. Pod okiem ekspertów wykonają ćwiczenia w laboratoriach instytutu oraz zwiedzą jedyny w Polsce badawczy reaktor jądrowy „Maria”. To kolejny etap do modyfikacji programu nauczania przedmiotów ścisłych, m.in. w celu przygotowania kadr technicznych na potrzeby realizowanego programu energetyki jądrowej.

NCBJ przekazuje liczniki Geigera-Müllera do mazowieckich szkół

60 uczniów z województwa mazowieckiego bierze udział w innowacyjnym projekcie „Szkoła z przyszłością”, którego celem jest poprawa oferty kształcenia przedmiotów ścisłych w technikach. Podczas zajęć pozalekcyjnych realizowany jest, wypracowany przez ekspertów z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), program nauczania zawodów nukleonicznych. Odpowiadając na brak w szkołach przyrządów do zilustrowania zagadnień z fizyki jądrowej, trzy placówki biorące udział w projekcie, otrzymają bezpłatnie pomoce lekcyjne – liczniki Geigera-Müllera przygotowane w specjalnej wersji dydaktycznej. W sobotę, 11 stycznia br., pierwszy z nich został oddany nauczycielom fizyki z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce.

Najbardziej poszukiwani na rynku pracy są technicy

Zdecydowanie wyższe wynagrodzenia otrzymują osoby, które ukończyły kierunki techniczne. Inżynierowie zarabiają w granicach 6-8 tys. zł. Natomiast po studiach humanistycznych niestety zwykle zarobki są znacznie mniejsze i rzadko przekraczają 3-4 tys. zł

Rozwój energetyki a środowisko naturalne – Czy energetyka jądrowa jest dla nas? [film]

Film edukacyjny pn. „Czy energetyka jądrowa jest dla nas?" powstał w wyniku współpracy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologiczny oraz grona ekspertów, w ramach Projektu pt.

Wysokie poparcie dla elektrowni jądrowej w woj. pomorskim

59 proc. mieszkańców województwa pomorskiego popiera budowę elektrowni jądrowej w Polsce - wynika z badań TNS Polska dla PGE EJ 1.

Szansa dla polskiego przemysłu

Długoterminowe kontrakty, tysiące nowych miejsc pracy oraz realny rozwój wielu gałęzi gospodarki, to tylko niektóre korzyści, jakie niesie za sobą realizacja programu polskiej energetyki jądrowej.

Napisali o nas „Ekologia i rynek”

Obecnie w Polsce, żadna szkoła ponadgimnazjalna nie kształci specjalistów (techników) z zakresu fizyki jądrowej. Zawody nukleoniczne były, ale „wymarły” kilkanaście lat temu. A kadra z takim wykształceniem nie tylko będzie potrzebna w polskich elektrowniach jądrowych; ona jest potrzebna już dzisiaj w szerokiej gamie zakładów przemysłowych, ośrodków medycznych czy instytutów naukowych.

Subscribe to Szkoła z przyszłoscią RSS